ALV bijeenkomst 20 juni

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op dinsdag 20 juni hebben we een ALV belegd waarbij we de leden hebben meegenomen in onze stappen van de afgelopen maanden. Het bestuur heeft Twan benoemd als voorzitter, Marc als penningmeester en Iwan als secretaris. De statuten zijn gewijzigd conform de missie en visie van Ondernemend Deurne. Het bestuur is verdeeld over een aantal projectgroepen. Leden zullen proactief benaderd worden om mee te denken en plaats te nemen in werkgroepen.

Je bekijkt nu ALV bijeenkomst 20 juni