Brainstormsessie

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op maandag 10 juli hebben Iwan Gijsbers en Willeke van Rooij vanuit Ondernemend Deurne een tweetal brainstormsessies georganiseerd met een aantal zeer diverse ondernemers. De bedoeling daarvan was om een aantal speerpunten te benoemen die we vanuit het bestuur onder de aandacht van de Deurnese politiek willen brengen. Op dit moment zijn veel politieke partijen bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma. Iwan en Willeke zullen de speerpunten aan alle politieke partijen presenteren in de hoop dat deze de speerpunten van Ondernemend Deurne mee willen nemen in hun verkiezingsprogramma. ‘Op die manier hopen we, ongeacht de coalitie, de politiek te kunnen houden aan een aantal beloften’ aldus Iwan Gijsbers. De ondernemers die hebben meegedacht zijn Frans Franssen (FHT Perslucht), Marcel Biemans (MBiemans Deurne), Suzanne Welten (Puk Kinderopvang), Sander van den Heuvel (PCT Koeltechniek), Ard van de Mortel (Beddenspeciaalzaak Van de Mortel), Bart Witteveen (’t Streeckhuys), Patrick van de Mortel (Saucecompany) en telefonisch hebben Lendert Coppens (Bouwbedrijf Lendert Coppens) en Gerard Bouwmans (Plus) nog input gegeven.

Dank allen voor jullie bijdrage!

Wanneer je ook graag meedenkt over deze punten neem dan snel contact op met Iwan Gijsbers of Willeke van Rooij.

Je bekijkt nu Brainstormsessie