Informatie met betrekking tot de coronacrisis

  • Berichtcategorie:Nieuws

Het coronavirus heeft een enorme impact op allereerst de mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven. Zoals dinsdag jl. door het kabinet medegedeeld zullen de huidige maatregelen voortgezet worden tot en met 28 april. Het Coronavirus treft de mensen en de ondernemers enorm. Zoals vandaag door het kabinet medegedeeld zullen de huidige regels voortgezet worden tot en met 28 april.

Desondanks zien we allerlei initiatieven waarmee we elkaar helpen en ondersteunen. Mocht je zelf nog ideeën hebben hoe wij als Deurnese ondernemers elkaar kunnen helpen, laat het ons dan weten. Wellicht kunnen we jou daarin ondersteunen.

Voor ondernemers die worden getroffen door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis, komen er steeds meer regelingen beschikbaar. Althans, de aangekondigde regelingen worden opengesteld voor aanvragen. Sinds vorige week geldt dit al voor de regeling voor zelfstandigen en sinds afgelopen vrijdag ook voor de regeling voor ondernemers die worden getroffen door de maatregelen van het kabinet, sinds afgelopen dinsdag ook voor non-food (winkeliers).

Op de website van de gemeente Deurne is een overzicht te vinden, met per regeling de instantie waar de ondernemer terecht kan voor een aanvraag. Klik hiervoor op de volgende link: https://www.deurne.nl/home/coronavirus_43743/item/informatie-voor-ondernemers_62684.html

Of ga naar: www.deurne.nl > knop Coronavirus > Informatie voor ondernemers.

Verder inventariseert de gemeente welke problemen zich voordoen bij de ondernemers. Zij vragen om hiervoor concrete informatie aan te leveren.

Dit wordt iedere maandag in een bestuurlijk overleg besproken en vervolgens doorgestuurd naar de regionale (en Brabantse) crisisstructuur in Helmond. Zij verzamelen alle stukken voor De Peel in MRE verband. Doel is om te kijken wat de gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid -maar ook andere partijen- daar aan oplossingsrichtingen tegenover kunnen stellen. gemeente speelt dit door aan provincie en rijk met als doel om tot passende oplossingen te komen.

Wanneer je informatie hierover wilt aanleveren, neem dan contact op met een van onze bestuursleden of mail naar info@ondernemenddeurne.nlIndien je deze informatie doorgeeft vóór elke vrijdag dan kan dit meegenomen worden in het overleg van maandag.

Hoe meer informatie we aanleveren, hoe groter de kans dat dit serieus wordt opgepakt!

Voor ondernemers die juridische, HR, verzuim en/of financiële ondersteuning zoeken heeft Goorts + Coppens met een aantal andere partners een website opgezet. Op deze site vindt je vele antwoorden op ondernemersvragen en kun je terecht voor deskundig en snel advies. Klik voor deze website op de volgende link: https://ondernemersvoorelkaar.nu/ondernemend-deurne/

Ook op de site van VNO-NCW Brabant Zeeland(ondernemingsnetwerk) kun je allerlei informatie vinden en je vragen kwijt met betrekking tot de coronacrisis.

Klik hier voor deze website: www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/

Via onze nieuwsbrieven informeren we jullie regelmatig inzake de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Wij wensen jullie alle sterkte toe in deze bizarre tijd en, het belangrijkste van alles, blijf gezond!

Bestuur Ondernemend Deurne

Je bekijkt nu Informatie met betrekking tot de coronacrisis