Nieuwsbrief 10-22

  • Berichtcategorie:Nieuws

Beste ondernemer,

Inmiddels ligt de vakantieperiode alweer ver achter ons. Besprekingen en activiteiten zijn weer in
volle gang. Dat is ook zeker noodzakelijk gezien de economische omstandigheden in ons landje.
Ondernemend Deurne wil graag meepraten en mee beslissen zodat de eventuele pijn voor
ondernemers verzacht wordt. In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten
rondom de volgende onderwerpen.

Je bekijkt nu Nieuwsbrief 10-22