Nieuwsbrief – Januari 2023

  • Berichtcategorie:Nieuws

Beste ondernemer,

Hierbij een kort overzicht van wat ons als bestuur in het belang van onze leden bezighoudt.

Ondernemerscafé

Vooraf aan het ondernemerscafé op 17 januari j.l. vond onze gezamenlijke ( PM, CM, ZLTO en OD) nieuwjaarsbijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd goed bezocht, ook de wethouders waren aanwezig. Te gast bij het ondernemerscafé waren onze burgemeester Greet Buter en oud burgemeester Gerard Daandels. Greet sloot wat later aan bij de presentatoren Jan vd Heuvel en John van Paassen vanwege haar bezoek aan de nieuwjaarsbijeenkomst van onze koning in Amsterdam.

Greet lichtte een tipje van de sluier op inzake de bezigheden van de gemeente dit jaar. Ze ging niet echt inhoudelijk op de vragen in omdat de wethouders inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de plannen van de gemeente Deurne dit jaar.

Gerard vertelde over de vernatting van de Peel zodat het hoogveen behouden kan blijven. Hij brengt namens de provincies Limburg en Brabant in kaart welke bedrijven rondom de Peel plaats moeten maken zodat de natuur daar zijn gang kan gaan. Er is al 90 miljoen euro besteed aan het uitkopen van boeren. Er is nog 45 miljoen in kas bij het Rijk om ook de rest rondom de Peel in bezit te krijgen.

In februari is er geen ondernemerscafé vanwege carnaval. In maart is het onderwerp ondermijning. Vooraf aan dat ondernemerscafé nodigen wij weer 8 ondernemers van ons ledenbestand uit om onder het genot van een maaltijd te praten over actuele onderwerpen.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Deurne

Op 5 januari was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deurne in het ‘Huis van de Samenleving’. Als Ondernemend Deurne waren wij hierbij aanwezig. Jammer genoeg was de bijeenkomst niet druk bezocht. Wellicht komend jaar beter.

Kranenmortel

Ondernemend Deurne is betrokken bij het plan om industrieterrein De Kranenmortel te verduurzamen. Dit staat ook in relatie tot de geplande uitbreiding van dit industrieterrein met enkele hectares. Op 2 februari organiseert VNO NCW het vervolg op het vierde werkatelier ten behoeve van verduurzaming van industrieterrein de Kranenmortel. Er wordt dan een kansenkaart Klimaatadaptatie gepresenteerd, gemaakt aan de hand van bedrijfsbezoeken door Du Pre groenprojecten, gebr. Swinkels, VNO Co-Creatie en Parkmanagement Peelland. Doel is om gezamenlijk tot concrete vervolgstappen te komen die moeten leiden tot een klimaat-robuust en aantrekkelijk bedrijventerrein. Die vervolgstappen hebben betrekking op zowel de openbare ruimte als op de bedrijfseigen percelen op de Kranenmortel. De resultaten van die bijeenkomst zullen wij te zijner tijd presenteren om jullie op de hoogte te houden.

VNO-NCW

VNO-NCW lobbyt voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn:

  • Milieu en duurzaamheid.
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Infrastructuur en ruimte.

Bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van de lobbyactiviteiten.
Het actuele lobbyoverzicht van VNO-NCW is te vinden op onze website.

Politieke partijen

Regelmatig overleggen we als Ondernemende Deurne met de politiek van Deurne. Op 30 maart vindt er weer overleg plaats met de fractievoorzitters van de politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. Met hen spreken wij over de opgaven waar de gemeente Deurne voor staat inzake woningbouw, energietransitie, arbeidsmigranten, industrieterreinen en vergunningverlening.

De politiek geeft aan overleg en samenwerking te willen zoeken met het bedrijfsleven om gemakkelijker en sneller op de hoogte te zijn van urgente zaken, zodat daar ook beleid op afgestemd kan worden.

Breed Economisch Overleg

Op 7 maart staat er weer een breed economisch overleg gepland. Dit overleg voeren we samen met onze collega’s van ZLTO, Parkmanagement en Centrummanagement en de wethouders van onze gemeente. Op de agenda van 7 maart staat de omgevingsvisie.

Inmiddels worden er twee werkgroepen samengesteld die de doelstellingen van onze omgevingsvisie verder gaan uitwerken. De werkgroepen houden zich bezig met:

  • Aansluiting onderwijs – bedrijfsleven.
  • Arbeidsmigranten.

Over een aantal weken zullen we jullie informeren over de werkzaamheden van de werkgroepen en hoe onze leden ons hierbij kunnen ondersteunen.

Ondernemersfonds

Als gezamenlijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn we een verkenning gestart naar het oprichten van een ondernemersfonds voor de gemeente Deurne. Begin februari worden we bijgepraat over de resultaten van deze eerste verkenning door adviesbureau Blaauwberg. Daarna bespreken we de verdere stappen.

Kijk ook eens op onze website voor nieuws, de agenda en evenementen.

Om de nieuwsbrief niet te lang te maken is een aantal onderwerpen kort aangestipt, mocht je meer info willen hebben over een onderwerp, stuur dan een mailtje naar info@ondernemenddeurne.nl We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Bestuur Ondernemend Deurne
Iwan, Peter, Lian, Twan, Arjan, Erwin, Brandon en Twan.

31-01-2023
Je bekijkt nu Nieuwsbrief – Januari 2023