Nieuwsbrief – Juli 2023

  • Berichtcategorie:Nieuws

Beste ondernemer,

Hierbij een kort overzicht van wat ons als bestuur in het belang van onze leden bezighoudt.

Ondernemerscafé

In het ondernemerscafe van 20 juni j.l. waren Joan van Kessel van Van Kessel Olie en Frank Mulders van AAE uit Helmond te Gast.

Helaas kon deze buiteneditie vanwege het weer niet plaatsvinden. Dit kon echter de pret en de aandacht niet drukken. Beide heren vertelden over wat hen dagelijks bezighield en gunden ons een blik in de toekomst. Innovatie op energiegebied en zorg voor je medewerkers was voor beiden erg belangrijk. De aanwezigen hebben genoten van de presentatie van beiden.

Binnenkort is de nieuwe site van het ondernemerscafe in de lucht. Kijk op hun site om het nieuws en de onderwerpen te volgen.

Kranenmortel

Ondernemend Deurne is betrokken bij het plan om industrieterrein De Kranenmortel te verduurzamen. Dit staat ook in relatie tot de geplande uitbreiding van dit industrieterrein met enkele hectares. Er is weer een aantal bijeenkomsten geweest waarin de verduurzaming is besproken. De gemeente komt nu met een plan zodat werkelijk met concrete  zaken kan worden gestart.

VNO-NCW

VNO-NCW lobbyt voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn:

  • Milieu en duurzaamheid.
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Infrastructuur en ruimte.

Bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van de lobbyactiviteiten.

Het actuele lobbyoverzicht van VNO-NCW is te vinden op onze website.

Politieke partijen

Regelmatig overleggen we als Ondernemend Deurne met de politiek van Deurne. Op 30 maart Heeft er weer een overleg plaatsgevonden waarin de stemming tav het ondernemersfonds werd gepeild. Er waren overwegend positieve ideeën over het fonds omdat het fonds de krachten van de ondernemers kan bundelen.  Wel vond men dat vooral het verstrekken van informatie en het meenemen in het proces tav de ontwikkeling van het fonds erg belangrijk is.

Op 13 september is het volgende overleg.

Breed Economisch Overleg

Op 11 juli vond het breed economisch overleg plaats. Onderwerpen waren : De gezamenlijke aanpak inzake de nieuwe omgevingswet, de taakverdeling daarin en de financiën. De puntjes zijn op de i gezet zodat de taken voor eenieder duidelijk zijn; Het ondernemersfonds, ook het college is voorstander van de komst van het fonds; Het afscheid van Kristie van Os als bedrijvencontactfunctionaris en hoe nu verder en met wie?

We hebben haar als gezamenlijke ondernemersclubs bedankt voor haar goede werk, zij heeft ondernemers en college dichter bijeen weten te brengen en voor een regelmatig overleg gezorgd.

Ondernemersfonds

Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten geweest met ondernemers en vertegenwoordigers van de politiek om duidelijkheid te verschaffen over het fonds.

Inmiddels is het fonds ook in de gemeentelijke commissie voorgesteld en besproken, zodat een advies uitgebracht kan worden naar de gemeenteraad zodat zij daar na de zomervakantie over kan stemmen.

Wij houden nog diverse bijeenkomsten om  Onderwijs, Zorg , de wijken, de dorpen en de bedrijven in het buitengebied bij te praten en mee te nemen in de ontwikkeling van het fonds.

Op 30 augustus is dat voor Onderwijs, zorg, de wijken en de dorpen.

Op 4 september is dat voor de bedrijven in het buitengebied.

In beide gevallen wordt de presentatie verzorgd door Rob Manders van Blaauwberg.

Wil je meer weten over het fonds of als je bijeenkomsten hebt gemist,  meld je dan  middels een mailtje naar info@ondernemenddeurne.nl.

De maanden na de zomervakantie hebben we nodig voor het inrichten van het ondernemersfonds.

We zullen jullie meenemen in het proces.

Peelland in Business

Om uit de impasse te komen rondom regelgeving en verwerving van grond voor nieuwe industrieterreinen is er een overleg geweest met verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Deurne. Ook aanwezig was Jan van Mourik van VNO NCW.

Conclusie was dat in kaart gebracht moet gaan worden welke bedrijven een kavel willen die groter is dan 5000 m2 en welke bedrijven zouden kunnen verplaatsen als anderen een nieuwe kavel krijgen.

Met deze gegevens willen we het gesprek aangaan met de provincie in het  bijzijn van de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente zodat we precies weten waar we aan toe zijn tav de eisen die de provincie stelt en welke regels de gemeente daarnaast nog wil toepassen.

Bovenstaande is noodzakelijk om te voorkomen dat Deurnese bedrijven zich op industrieterreinen buiten Deurne gaan vestigen, met alle gevolgen tav mobiliteit en wonen van dien.

Vakantie

Maar nu eerst vakantie.

Geniet van vrije tijd.

 

Kijk ook eens op onze website voor nieuws, de agenda en evenementen.

Om de nieuwsbrief niet te lang te maken is een aantal onderwerpen kort aangestipt, mocht je meer info willen hebben over een onderwerp, stuur dan een mailtje naar info@ondernemenddeurne.nl We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Bestuur Ondernemend Deurne
Iwan, Peter, Lian, Twan, Arjan, Erwin, Brandon en Twan.

31-07-2023
Je bekijkt nu Nieuwsbrief – Juli 2023