Nieuwsbrief – Maart 2023

  • Berichtcategorie:Nieuws

Beste ondernemer,

Hierbij een kort overzicht van wat ons als bestuur in het belang van onze leden bezighoudt.

Ondernemerscafé

In het ondernemerscafe van 21 maart j.l. stond ondermijning op het programma.

Een onderwerp dat door de enthousiasme van de gasten, Freek Pecht namens de politie en Femke als vertrouwenspersoon van ZLTO goed voor het voetlicht kwam.

Duidelijk werd dat het belangrijk is in een vroegtijdig stadium te melden ( 112, meld misdaad anoniem, platform veilig ondernemen en de vertrouwenspersoon) als je de situatie omtrent het verhuurde niet vertrouwt.

Door meldingen van oplettende burgers worden er regelmatig drugslabs, wietkwekerijen etc opgerold.

Zorg er als verhuurder voor dat je een goed schriftelijk contract afsluit met je huurder. Er zijn standaard contracten te verkrijgen waarin opgenomen is dat je regelmatig het verhuurde moet kunnen inspecteren.

Freek Pecht gaf aan dat van de productie in Nederland ongeveer 85% voor het buitenland bedoeld is.

Daarom is legaliseren niet de oplossing.

Men produceert hier omdat er lage straffen zijn voor de criminelen en de pakkans gering is, daarom is het van belang dat wij als ondernemers een oogje in het zeil houden. Schroom niet te melden en voorkomen is beter dan genezen.

Kranenmortel

Ondernemend Deurne is betrokken bij het plan om industrieterrein De Kranenmortel te verduurzamen. Dit staat ook in relatie tot de geplande uitbreiding van dit industrieterrein met enkele hectares. Op 2 februari is er weer een bijeenkomst geweest met als onderwerp klimaatadaptatie. Het verslag van de bijeenkomst kun je vinden op onze website.

VNO-NCW

VNO-NCW lobbyt voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn:

  • Milieu en duurzaamheid.
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Infrastructuur en ruimte.

Bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van de lobbyactiviteiten.

Het actuele lobbyoverzicht van VNO-NCW is te vinden op onze website.

Politieke partijen

Regelmatig overleggen we als Ondernemend Deurne met de politiek van Deurne. Op 30 maart vindt er weer overleg plaats met de fractievoorzitters van de politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. Met hen spreken wij over de opgaven waar de gemeente Deurne voor staat inzake woningbouw, energietransitie, arbeidsmigranten, industrieterreinen en vergunningverlening.

De politiek geeft aan overleg en samenwerking te willen zoeken met het bedrijfsleven om gemakkelijker en sneller op de hoogte te zijn van urgente zaken, zodat daar ook beleid op afgestemd kan worden.

Breed Economisch Overleg

Op 7 maart hebben we in het breed economisch overleg de taken verdeeld tav de verschillende werkgebieden. Nu is duidelijk wie er aanhaken bij een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld verduurzaming van industrieterreinen, wie verantwoordelijk is en waar eventuele financiering vandaan komt.

Dit overleg voeren we samen met onze collega’s van ZLTO, Parkmanagement en Centrummanagement en het college van B en W  van onze gemeente.

Inmiddels zijn er twee werkgroepen samengesteld die de doelstellingen van onze omgevingsvisie verder gaan uitwerken. De werkgroepen houden zich bezig met:

  • Aansluiting onderwijs – bedrijfsleven.
  • Arbeidsmigranten

Inmiddels is er volop contact met het onderwijs en brengen we in kaart welke initiatieven er al lopen en hoe we die eventueel kunnen verbeteren en versnellen.

Tav van arbeidsmigranten is er een begin gemaakt met de inventarisatie van wie arbeidsmigranten nodig heeft, wie ze kan huisvesten en welke behoefte er is aan huisvesting. We houden je op de hoogte.

Heb jij nog zaken die relevant zijn voor beide onderwerpen, geef ze dan aan ons door via inf@ondernemenddeurne.nl

Ondernemersfonds

Als gezamenlijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn we een verkenning gestart naar het oprichten van een ondernemersfonds voor de gemeente Deurne. De resultaten van de verkenning zijn inmiddels binnen zodat we ze kunnen bestuderen en uiteindelijk de beslissing kunnen maken tav go or no go. We houden je op de hoogte.

Peelland in Business

Op donderdag 30 maart nemen we deel aan de eerste editie van Peelland in Business.
Samen met de gemeente Deurne staan wij op stand no 6.
Dit nieuwe beursconcept voor de regio Deurne-Asten-Someren vindt plaats in het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.
We nodigen je van harte uit onze stand te bezoeken op de beurs zodat we je kunnen bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen rondom Ondernemend Deurne.
Er is ook een gave beursactie.
Kom je ook op 30 maart? Meer info over het evenement vind je op onze website. Entree is gratis, meld je even aan op de site Peellandinbusiness.nl

Kijk ook eens op onze website voor nieuws, de agenda en evenementen.

Om de nieuwsbrief niet te lang te maken is een aantal onderwerpen kort aangestipt, mocht je meer info willen hebben over een onderwerp, stuur dan een mailtje naar info@ondernemenddeurne.nl We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Bestuur Ondernemend Deurne
Iwan, Peter, Lian, Twan, Arjan, Erwin, Brandon en Twan.

25-03-2023
Je bekijkt nu Nieuwsbrief – Maart 2023