Wat is het Ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds is een gezamenlijk beheerd fonds waar ondernemers collectief investeren in het gemeenschappelijk belang. Of het nu gaat om het versterken van bedrijventerreinen, het opwaarderen van het dorpscentrum, het ondersteunen van de wijkeconomie, of het stimuleren van de dorpskern, dit fonds bevordert collectieve investeringen voor een bloeiende gemeenschap.

Hoe wordt het Ondernemersfonds gefinancierd?

Financiering van het Ondernemersfonds komt rechtstreeks van de ondernemers zelf. Door een bescheiden opslag op de ozb voor niet-woningen dragen eigenaren en gebruikers van zakelijke objecten gezamenlijk bij. In 2024 bedraagt de investering 60 euro per 100.000 woz-waarde, in 2025 wordt dit 70 euro, en vanaf 2026 is het 80 euro per ton woz-waarde. Deze bijdrage wordt eerlijk verdeeld tussen gebruikers (46%) en eigenaren (54%), waarbij alle betalers van ozb niet-woningen, waaronder bedrijven, scholen, sportgebouwen, cultuurvastgoed en zorglocaties, bijdragen aan de collectieve vooruitgang.

Documenten

Hieronder treft u aanvullende documenten aan die gedetailleerd inzicht verschaffen in het Ondernemersfonds Deurne en de specifieke financiële modaliteiten. Wij nodigen u van harte uit om deze documenten te raadplegen teneinde een grondiger begrip te verwerven van de toegevoegde waarde die het Ondernemersfonds biedt aan onze gemeenschap.