Samenwerking tussen gemeente Deurne en Ondernemend Deurne

  • Berichtcategorie:Nieuws

Op maandag 19 juni jl. waren Marc Janssen en Willeke van Rooij op bezoek bij wethouder Marinus Biemans (Economische Zaken) en beleidsmedewerker Thom Blankers. We hebben gesproken over de samenwerking tussen de gemeente en Ondernemend Deurne. We hebben met elkaar afgesproken dat de samenwerking veel meer gericht moet zijn op het aan de voorkant meedenken over beleid, in plaats van achteraf onze aandachtspunten mededelen. Wat wij als Ondernemend Deurne inbrengen willen we ook echt terug zien in het beleid. De conclusie was dat de gemeente Deurne dit ook graag ziet en ons als belangenbehartiger van Ondernemend Deurne serieus wil nemen. Concreet hebben we gesproken over het Economisch Actieplan, glasvezel, spoortunnel, verkoop van gronden op Binderen, het innovatiehuis en het Centrumplan.

We hebben vervolgens een afspraak gemaakt om minimaal 4 keer per jaar samen te zitten om te praten over bestaande en toekomstige projecten. Vanuit beide zijden is de intentie uitgesproken om meer intensief samen te werken en elkaar veel meer op te zoeken. Wij als Ondernemend Deurne willen deze handschoen zeker oppakken. Wordt vervolgd dus…..

Je bekijkt nu Samenwerking tussen gemeente Deurne en Ondernemend Deurne